Podpora

Nastavení SMTP serveru

Pro odesílaní e-mailu ze sítě SitePark.cz je nutné nastavit náš SMTP server

Server odchozí pošty (SMTP): smtp.sitepark.cz
Maximální velikost odesílané přílohy je 5 MB

Nastavení DNS

Primární DNS:
8.8.8.8
Sekundární DNS:
8.8.4.4