Smlouva elektronických komunikací a všeobecné podmínky

Informace k využití změny poskytovatele zde
Shrnutí smlouvy vzor: zde
Smlouva ke stažení zde
Všeobecné podmínky ke stažení zde


Ceník

Služby, zboží zde

Televize zde

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Společnost SitePark s.r.o. si je plně vědoma významu ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, a proto při shromažďování a dalším zpracování takových údajů, včetně obsahu, postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Přijali jsme závazná podniková pravidla pro ochranu soukromí při nakládání s osobními údaji, čímž je ve společnosti SitePark s.r.o., i u jejích dodavatelů, zajištěna jednotná úprava ochrany údajů. Přijetím těchto Pravidel vytváří SitePark s.r.o. jednotnou úpravu ochrany údajů na vysoké úrovni. V rámci společnosti SitePark s.r.o. musí být zajištěno, že příjemce osobních údajů bude tyto údaje zpracovávat v souladu se zásadami upravenými v právních předpisech na ochranu údajů, jež se vztahují na jejich odesilatele.

Zásady zpracování osobních údajů ke stažení zde

Specifikace rozhraní dle § 73 odst. 7 Zákona 127/2005

Rozhraní datových služeb:

Specifikace rozhraní ke stažení zde