Dokumenty

Smlouva elektronických komunikací

Smlouva ke stažení zde

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Společnost SitePark s.r.o. si je plně vědoma významu ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, a proto při shromažďování a dalším zpracování takových údajů, včetně obsahu, postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Přijali jsme závazná podniková pravidla pro ochranu soukromí při nakládání s osobními údaji, čímž je ve společnosti SitePark s.r.o., i u jejích dodavatelů, zajištěna jednotná úprava ochrany údajů. Přijetím těchto Pravidel vytváří SitePark s.r.o. jednotnou úpravu ochrany údajů na vysoké úrovni. V rámci společnosti SitePark s.r.o. musí být zajištěno, že příjemce osobních údajů bude tyto údaje zpracovávat v souladu se zásadami upravenými v právních předpisech na ochranu údajů, jež se vztahují na jejich odesilatele.

Zásady zpracování osobních údajů ke stažení zde

Specifikace rozhraní dle § 73 odst. 7 Zákona 127/2005

Rozhraní datových služeb:

Specifikace rozhraní ke stažení zde